Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ ;

Çevre politikası, bir ülkenin çevre konusundaki tercih ve hedeflerinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Geniş anlamıyla politika, belli. bir sorunun çözümü için geleceğe dönük olarak alınması gereken tedbirlerin ve benimsenen ilkelerin bütününü içine alır. İlkemiz, Ekolojik sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere „Çevreyi güvenle koruma“ alanında doğal kaynakları ve çevreyi koruma yükümlülüğünü üstlendik. Tüm değer yaratma zincirinde çevre standardının arttırılmasını hedefliyoruz. Yasal yönergelerin, resmi düzenlemelerin ve çevre koruma yönetmeliklerinin ve normlarının uygulanması, sürekli iyileştirilmesi hususunda en asgari taleplerdir. Bu şekilde şirketimizin ve ürünlerimizin geleceğe yönelik sürdürülebilirliğini güvence altına almış oluyoruz ve aynı zamanda toplumun sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Vizyonumuz, doğanın rejenerasyon kapasitesini zorlamayan kaynak kullanımı yönünde. Bu çabalarımızla insan ve çevre konusunda ekonomiye kalıcı katkılarda bulunuyoruz.